Powerbana

I vår mäktiga granskog intill hotellet finns vår Powerbana, där man tillsammans samarbetar för att klara olika banor med ledning av vår instruktör. Under en heldag- eller halvdags utbildning med avbrott för lunch eller fika.

P.O.W.E.R Bygger på tanken om gruppen/teamet som resurs där gemenskapen och tilliten inom gruppen utvecklas, men också där det egna självförtroendet stärks. Detta sker genom upplevelsebasread inlärning med FIRO modellen som grund, med olika tillits- och samarbetsövningar ledda av utbildade P.O.W.E.R instruktörer.

Övningarna förutsätter inte någon fysisk styrka. Människor i alla åldrar och förutsättningar kan gå igenom programmet.

Mål med utbildningen kan vara:

*Att se fördelarna med att vi är olika
*Vikten av att lyssna
*Hur vi kan skapa delaktighet
*Vikten av rak kommunikation
*Ansvar och tillit
*Att fördela våra resurser
*Att känna igen försvarsmekanismer
*Hur vi når våra mål
*Ökad vi-känsla

Femkamp

Ta med dina vänner och utmana dem i femkamp, eller varför inte planera in femkamp som en rolig tävling i konferensen. En lekledare guidar er genom alla tävlingsgrenar