Låt din konferens eller kickoff bli något utöver det vanliga.

Idag är det av största vikt att kunna kommunicera och jobba tillsammans på arbetsplatsen. Att lära känna både sig själv och sina medarbetare ger mer kunskap, förståelse och självförtroende. I vår mäktiga granskog intill hotellet finns en Powerbana där deltagarna, under instruktörens ledning, genomgår en halv- eller heldagsutbildning. En investering för framtiden och utveckling av er arbetsplats.